BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Giải trình KQKD: BVH lợi nhuận đến quý III/2012 tăng 33,48% so với cùng kỳ

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất đến quý III/2012 tăng trên 10% so với cùng kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến quý III/2012 BVH đạt trên 1.000 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 767,3 tỷ đồng, tương đương tăng 33,48%.

Nguyên nhân là do tập đoàn và các công ty thành viên được hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính trong khi lũy kế 9 tháng đầu năm 2011 phải trích lập dự phòng 336,33 tỷ đồng.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược