BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Kết quả kinh doanh: Quý III, lợi nhuận BVH tăng gần 7%

Tính chung, quý III/2012, BVH đạt 273 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Bảo Việt ( BVH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012

Theo đó, quý III/2012, BVH đạt doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm là 2.076 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm là âm 148 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của BVH đạt 48 tỷ đồng, giảm 58% so với quý III/2011. Tập đoàn đạt 278,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 21,5%; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng 7%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm của BVH đạt 6.224 tỷ đồng, tăng 9,2%. Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm âm 375,9 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động ngân hàng đạt 317,3 tỷ đồng; giảm 6,6%.

Tập đoàn đạt 1.024 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 33,5%. 


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược