BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Quyền lợi cổ đông: BTT - 12/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội ngày 2/4/2013.

 

 

Ngày 01/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 173/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã CK: BTT) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2013
 
Lý do và mục đích        : Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
Thời gian thực hiện      : 02/04/2013
 
 Địa điểm thực hiện       : Thông báo sau
 
Tài liệu họp                  : Công ty sẽ đăng tài liệu cuộc họp trên website www.benthanhtsc.com.vn từ ngày 15 tháng 03 năm 2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.812,5 (25.035,6%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX17.694,8 +17.689,1 (310.334,6%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược