BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Công bố thông tin: BTT thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên

Hội đồng quản trị của CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (BTT) thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

 

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông vào 14/3/2013 và ngày tổ chức đại hội vào 2/4/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.812,5 (25.035,6%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX17.694,8 +17.689,1 (310.334,6%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược