BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Giao dịch nội bộ: BTT – Thành viên HĐQT đã mua 82.561 CP

Như vậy, ông Trần Cảnh Thông – Thành viên HĐQT của BTT đã không mua hết 500.000 CP như đã đăng ký.

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Cảnh Thông

Mã chứng khoán: BTT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 526.398 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

Số lượng CP đã mua: 82.561 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 608.959 CP, tỷ lệ 5,64%

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2012 đến ngày 28/1/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.815,6 (27.462,9%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX26.542,1 +26.536,7 (484.245,4%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -8,5 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược