BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Công bố thông tin: BTT báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (BTT) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 41 nghị quyết/ quyết định.

Giao dịch cổ phiếu: Có 02 giao dịch được diễn ra gồm:

Ông Đỗ Hùng Kiệt – cổ đông nội bộ đã mua 14.000 CP

Bà Lê Thị Yến Tuyết – cổ đông nội bộ đã mua 4.700 CP.

Thay đổi nhân sự: Ông Trần Cảnh thông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/3/2012.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.812,5 (25.035,6%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX17.694,8 +17.689,1 (310.334,6%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược