BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Công bố thông tin: BTT được niêm yết bổ sung 1,8 triệu cổ phiếu

Ngày niêm yết có hiệu lực 2/1/2013.

 Ngày 27/12/2012, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 175/2012/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã CK: BTT) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.800.000 cổ phiếu (Một triệu tám trăm ngàn cổ phiếu).

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2013.

language:X-NONE'>Nội dung cụ thể:


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.812,5 (25.035,6%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX17.694,8 +17.689,1 (310.334,6%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược