BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Công bố thông tin: BTT thông qua chia cổ tức đợt 2/2012

Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%.

Hội đồng quản trị của CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (BTT) đã thống nhất chia cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/1/2013 và thời gian dự kiến thanh toán vào 31/1/2013.

Cùng ngày, BTT thông báo thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại.

Sau khi đăng ký bổ sung thêm 1,8 triệu cổ phiếu và 224 cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại của BTT là 10.599.776 CP.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35,4 0,0 (0,0%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX247.726,1 +247.720,9 (4.691.682,8%) -0,7-8,3
UPCOM27,2 +1,4 (5,4%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược