BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Kết quả kinh doanh: BTT – 11 tháng vượt 2,6% kế hoạch năm

Trong 11 tháng năm 2012 BTT ước đạt 42 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 102,6% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ.

 CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố kết quả kinh doanh thực hiện trong 11 tháng năm 2012.

Theo đó, tổng doanh thu thuần BTT đạt 290 tỷ đồng hoàn thành 100% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế 11 tháng Công ty ước đạt 42 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 102,6% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.812,5 (25.035,6%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX17.694,8 +17.689,1 (310.334,6%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược