BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Công bố thông tin: BTT thông qua lưu ký bổ sung cổ phiếu

CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng như sau:

 Theo đó, BTT sẽ lưu ký và giao dịch bổ sung 1,8 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2012.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 12 năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.812,5 (25.035,6%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX17.694,8 +17.689,1 (310.334,6%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược