BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Giao dịch nội bộ: BTT – Trưởng BKS đã mua 5.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Lê Thị Yến Tuyết – Trưởng BKS nắm giữ tại BTT tăng lên 40.652 CP.

 Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Yến Tuyết

Mã chứng khoán: BTT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 35.652 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP

Số lượng CP đã mua: 5.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.652 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/10/2012 đến ngày 6/11/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35,4 0,0 (0,0%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX247.726,1 +247.720,9 (4.691.682,8%) -0,7-8,3
UPCOM27,2 +1,4 (5,4%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược