BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Công bố thông tin: BTT đã phát hành 1,8 triệu cổ phiếu thưởng

Công ty cổ phần thương mại-Dịch vụ Bến Thành ( BTT) công bố kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.

 Theo đó, BTT đã phát hành thành công 1,8 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 44:9.

Tổng số cổ phiếu của BTT tăng từ 8,8 triệu đơn vị lên 10,6 triệu đơn vị. BTT phát hành cổ phiếu cho 512 cổ đông.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,8 +8.812,2 (24.788,2%) 3,36,8
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.248,8%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX6,2 0,0 (0,0%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -8,5 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược