BTT

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HSX)

Công bố thông tin: BTT đã phát hành 1,8 triệu cổ phiếu thưởng

Công ty cổ phần thương mại-Dịch vụ Bến Thành ( BTT) công bố kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.

 Theo đó, BTT đã phát hành thành công 1,8 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 44:9.

Tổng số cổ phiếu của BTT tăng từ 8,8 triệu đơn vị lên 10,6 triệu đơn vị. BTT phát hành cổ phiếu cho 512 cổ đông.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 286,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.812,5 (25.035,6%) 3,36,8
HSX17,5 0,0 (0,0%) 2,77,5
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -59,00,0
HSX17.694,8 +17.689,1 (310.334,6%) -0,7-8,3
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,96,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược