BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Công bố thông tin: BT6 giải trình ý kiến kiểm toán

CTCP Beton 6 (BT6) giải trình ý kiến kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2012.

 

Liên quan đến “Vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên” do kiểm toán nêu tại báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán, BT6 xin giải trình:

Năm 2012 công ty kết chuyển vào thu nhập khác sô dư quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc chưa chi với số tiền là gần 9,5 tỷ đồng là đúng theo thông tư 180 của BTC;

Kể từ năm 2013, trường hợp có người lao động thôi việc thì công ty sẽ thực hiện trả trợ cấp thôi việc tính vào chi phí.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược