BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Công bố thông tin: BT6 thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

CTCP Beton 6 (BT6) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

 

 

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến trong tháng 4/2013.
 
Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội vào 12/3/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược