BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Công bố thông tin: BT6 báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Beton 6 (BT6) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012 công ty đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 12 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Amersham Industries Limited cổ đông lớn đã thoái toàn bộ 7,82% vốn điều lệ và bên nhận chuyển nhượng là MayBank Kim Eng Securites Pte, Ltd.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược