BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Kết quả kinh doanh: BTP - Quý IV công ty mẹ lãi 22,62 tỷ đồng

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng trong khi chi phí tài chính giảm là những nguyên nhân chính giúp cho lợi nhuận sau thuế quý IV của BT6 tăng 51,09% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Tổng doanh thu thuần trong quý Công ty đạt 430,1 tỷ đồng, tăng 13,36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần tăng mạnh khiến lãi gộp của BT6 sụt giảm mạnh khi đạt 68,66 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 8,4 tỷ đồng, tăng 43,75% trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Ngoài ra, trong kỳ công ty có khoản hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm đã giúp cho lợi nhuận sau thuế của BT6 ở mức cao so với cùng kỳ khi đạt 22,62 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2012 Công ty lãi ròng 49,62 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với con số 47,7 tỷ đồng đạt được trong năm 2011. 

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012 của BT6.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược