BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Phân phối lợi nhuận: BT6 – 10/1 GDKHQ hưởng cổ tức tỷ lệ 2,5%

Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt vào ngày 28/1/2013.

Ngày 02/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 02/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Beton (mã CK: BT6) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/01/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 14/01/2013

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 2,5% /mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 250 đồng)

Thời gian thanh toán: 28/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược