BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Kết quả kinh doanh: BT6 - Công ty mẹ lãi quý III tăng gấp 2,43 lần so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) công bố báo cáo quý III và lũy kế 9 tháng năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu quý III của BT6 tăng 11,22% so với cùng kỳ khi đạt 314,63 tỷ đồng, lãi gộp đạt 53 tỷ đồng.

Trong quý, chi phí hoạt động tài chính BT6 phải trả 27,7 tỷ đồng, giảm 27,38%, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay, là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý III tăng mạnh so với cùng kỳ 2011.

Quý III/2012 BT6 lãi ròng 8,86 tỷ đồng, tăng gấp 2,43 lần so với quý III/2011. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh 2 quý trước hạn chế, nên lợi nhuận lũy kế 9 tháng BT6 đạt 15,44 tỷ đồng, giảm 38,56% so với 9 tháng năm 2011. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược