BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Thay đổi nhân sự: Ông Nguyễn Hùng được chấp thuận từ chức tại BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự như sau:

 Theo đó, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hùng kể từ ngày 28/9/2012.

Trong thời gian chờ bổ sung, Thành viên HĐQT của BT6 sẽ gồm 04 thành viên:

Ông Nguyễn Trung Hậu – Chủ tịch HĐQT

Ông Hà Đức Bình – Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Thanh Huy – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Nam Thắng – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị sẽ bẩu bổ sung vào kỳ Đại hội cổ đông sắp tới.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược