BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Thay đổi nhân sự: Ông Lê Anh Thi làm GĐ tài chính của BT6

CTCP Beton 6 (BT6) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chức vụ Giám đốc tài chính – Kế toán.

Theo đó, bổ nhiệm ông Lê Anh Thi nắm giữ chức vụ Giám đốc tài chính – Kế toán thay thế ông Võ Thanh Trí.

Ông Lê Anh Thi chịu trách nhiệm các hoạt động của bộ phần tài chính kết toán và quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược