BT6

Công ty Cổ phần Beton 6 (UPCOM)

Thu hẹp hoạt động kinh doanh: BT6 sẽ thoái vốn tại Công ty Dung Quất

Hiện nay, BT6 đang nắm giữ 531.000 cổ phiếu của CTCP Bê tông ly tâm Dung Quất.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) thống nhất thoái toàn bộ vốn tại CTCP Bê tông ly tâm Dung Quất.

Theo báo cáo tài chính quý II/2012 của BT6, công ty mẹ BT6 nắm giữ 531,24 nghìn cổ hiếu của Bê tông ly tâm Dung Quất, giá trị tương ứng là 5,3 tỷ đồng.

Nếu thoái toàn bộ vốn tại công ty Bê tông ly tâm Dung Quất, BT6 còn lại 6 công ty con và 6 công ty liên kết. 6 tháng đầu năm 2012, BT6 đạt doanh thu 540 tỷ đồng, công ty lỗ 3 tỷ đồng.


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 140,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 105,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược