BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: BST - Bà Nguyễn Lệ Thủy không còn là cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 49.100 CP (tỷ lệ 4,46%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lệ Thủy

Mã chứng khoán: BST

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 69.800 CP (tỷ lệ 6,35%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.700 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 49.100 CP (tỷ lệ 4,46%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 16/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,6 0,0 (0,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -32,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,9 +0,9 (5,3%) 2,83,6
HNX0,0 -16,9 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược