BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

9 tháng, BST lãi 1,5 tỷ đồng

Riêng quý 3/2012, lợi nhuận sau thế đạt 786 triệu đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần sách thiết bị Bình Thuận (BST) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3/2012 đạt 14,25 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thế đạt 786 triệu đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2012 đạt 33,51 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% và LNST đạt 1,55 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2011.

Năm 2012, BST lên kế hoạch đặt mục tiêu đạt 43 tỷ đồng doanh thu thuần, 2,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dự kiến mức cổ tức tối thiểu là 14%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn là 22%, đơn giá tiền lương là 910đồng/1.000đồng LNTT..

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

14.25

13.63

4.55%

33.51

31.39

6.75%

LNTT

1.06

0.97

9.28%

2.09

1.89

10.58%

LNST

0.78

0.77

1.30%

1.55

1.46

6.16%


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược