BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

BST: Mua vào bất thành 50.000 cổ phiếu quỹ

CTCP Sách và thiết bị Bình thuận (BST) giao dịch mua bất thành 50.000 CP do giá cả chưa phù hợp, Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 0 CP.

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận

Mã chứng khoán: BST

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển

Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cả chưa phù hợp

Ngày bắt đầu giao dịch: 16/03/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 15/06/2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,6 0,0 (0,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -32,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,9 +0,9 (5,3%) 2,83,6
HNX0,0 -16,9 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược