BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

Kết quả kinh doanh: BCE ước lãi 57 tỷ đồng trong năm 2012

Về doanh thu, Công ty ước đạt 700 tỷ đồng, hoàn thành 81,4% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương ( BCE) công bố ước kết quả kinh doanh năm 2012.

Theo đó, BCE ước đạt doanh thu 700 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 57 tỷ đồng, bằng 86,56%; mức chia cổ tức ước 15%.

Được biết, kết thúc 9 tháng Công ty đạt gần 515 tỷ đồng doanh thu và 32,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.


 


Theo - BCEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược