BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

Kết quả kinh doanh: Quý III, lợi nhuận BCE tăng 55% so với cùng kỳ

Quý III/2012, BCE lãi sau thuế 6,6 tỷ đồng nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên 32,5 tỷ đồng, giảm trên 4% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Xây dựng và giao thông Bình Dương ( BCE) công bố báo cáo tài chính quý III/2012.

Theo đó, quý III/2012, BCE đạt doanh thu 110,5 tỷ đồng, tăng 70,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 6,6 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ 2011.

Trong kỳ, BCE không có doanh thu kinh doanh bất động sản nhưng doanh thu hợp đồng xây dựng tăng gấp đôi năm trước, từ 52 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng. Ngoài ra, quý III/2011, BCE có khoản hoàn nhập bảo hành công trình hơn 740 triệu đồng khoản này không phát sinh trong năm nay.

Lũy kế 9 tháng, BCE đạt doanh thu gần 515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 9 tháng năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,5 tỷ đồng, tương đương năm trước, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.084 đồng/cổ phiếu.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2012, BCE hoàn thành 59,7% kế hoạch doanh thu (860 tỷ đồng) và 49,3% kế hoạch lợi nhuận (65,85 tỷ đồng). 


Theo - BCE/GafinKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược