BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

BCE: Chồng Thành viên HĐQT đã bán 10.900 CP

Ông Nguyễn Cẩm Giang – chồng bà Lê Thị Diệu Thanh – Thành viên HĐQT của CTCP Xây dựng và giao thông Bình Dương (BCE) đã bán 10.900 CP, giảm số CP nắm giữ sau giao dịch xuống còn 0 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Cẩm Giang

Mã chứng khoán: BCE

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 10.900 CP

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Thị Diệu Thanh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Vợ

Số lượng đăng ký mua: 12.000 CP; Bán: 11.900 CP

Số lượng CP đã bán: 10.900 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 9/5/2012 đến ngày 9/7/2012

Lý do không thực hiện hết giao dịch: Diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược