BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

BCE: Giải trình kết quả kinh doanh Quý I/2012

CTCP Xây dựng & giao thông Bình Dương (BCE) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý I/2012 giảm gần 30% so với cùng kỳ.

 Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và kinh doanh địa ốc nên doanh thu thường được ghi nhận vào Quý III và Quý IV hàng năm.


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược