BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

BCE: Thông báo thay đổi Trụ Sở, tên viết tắt và logo

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở, tên viết tắt và logo của Công ty như sau:

Theo đó, BCE sẽ đổi tên thành: CTCP Xây dựng & giao thông Bình Dương. Địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Tx Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược