BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

Quý I lợi nhuận của BCE giảm gần 30%

CTCP xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) thông báo kết quả kinh doanh Quý I/2012 với 10,41 tỷ đồng lợi nhuận giảm 28,55% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu trong Quý Công ty đạt 173,6 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ nhăng lợi nhuận lại có mức giảm 28,55% khi đạt 10,41 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu hoạt động tài chính đạt có 210 triệu đồng, giảm trên 70%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp 3,7 lần khi phải trả 1,64 tỷ đồng, ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 70%.

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược