BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

BCE: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và trả cổ tức đượt 2/2011 của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE).

Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 22/03/2012

Ngày đăng ký cuối cùng           : 26/03/2012

Lý do và mục đích        : Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 và trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

Nội dung cụ thể:

Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 19/04/2012.

Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty CP Xây dựng và giao thông Bình Dương, địa chỉ lô G, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương)

Nội dung họp:

 • Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012
 • Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016.
 • Báo cáo giám sát Tổng giám đốc của HĐQT
 • Báo cáo hoạt động của BKS.
 • Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt:
 • BCTC kiểm toán năm 2011
 • Phân phối lợi nhuận năm 2011.
 • Kế hoạch kinh doanh năm 2012
 • Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
 • Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.
 • Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
 • Chuyển trụ sở Công ty
 • Chuyển đổi cổ phiếu ESOP thành cổ phiếu phổ thông cho CBCNV công ty.
 • Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thanh toán: 17%/ mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.700 đồng).

Thời gian thực hiện: 07/05/2012.


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược