BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

BCE: Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào 8h Thứ Năm ngày 19/4/2012 tại Hội trường văn phòng Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm /2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 17% và thời gian thanh toán vào ngày 7/5/2012.


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược