BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

BCE: Giải trình kết quả kinh doanh Quý IV/2011

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý IV/2011 tăng 85,9% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do: Công ty quản lý chi phí tốt, ngoài ra, hầu hết các công trình xây dựng sau khi quyết toán, tổng chi phí thực tế lại thấp hơn so với giá thành kế hoạch và hoàn nhập chi phí bảo hành vào cuối năm.


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược