BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

BCE hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận 2011

Năm 2011, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

CTCP xây dựng và giao thông Bình Dương (BCE) công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2011.

Trong quý IV, doanh thu thuần đạt hơn 151 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp tăng 71%, đạt hơn 30,8 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính lỗ hơn 1,8 tỷ đồng trong quý, cùng kỳ mức lỗ này là khoảng 70 triệu đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 21,66 tỷ đồng, tăng 86% so với quý IV/2010.

Tính chung cả năm, doanh thu thuần đạt 603,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và hoàn thành 61% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 27% so năm trước và bằng 76% kế hoạch năm 2011 (72 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh Quý IV/2011


Theo - HOSE/DVTKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược