AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: AGR báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam (AGR) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 

Theo đó, trong năm 2012 công ty đã thực hiện 03 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 18 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu: có 04 giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan được thực hiện gồm:

  • Ông Hà Huy Toàn – Chủ tịch HĐQT đã mua vào 2.800.593 CP;
  • Ông Phạm Văn Thành – Ủy viên HĐQT đã bán 194.930 CP;
  • Ông Nguyễn Kim Hậu – Phó Tổng Giám đốc đã mua vào 210.690 CP;
  • Bà Vũ Thị Thúy Hà – Phó Tổng Giám đốc đã mua vòa 100.000 CP;

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.

Công bố thông tin: AGR báo cáo quản trị năm 2012AGR

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược