AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: AGR điều chỉnh thông tin trên BCTC quý IV/2012

CTCP Chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam (AGR) điều chỉnh thông tin trên Báo cáo Tài chính Quý IV/2012 với nội dung đính kèm như sau:

 Theo đó, AGR xin điều chỉnh thông tin trên “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” mẫu số B02a-CTCK, khoản mục “Lũy kế từ đầu năm” phần số liệu năm trước (cột số 7) cho đúng với báo cáo sau kiểm toán năm 2012.

Chi tiết thông tin điều chỉnh trong file đính kèm tại đây.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược