AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

Kết quả kinh doanh quý IV: AGR lãi 2,13 tỷ đồng, giảm 85,5% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2012 Công ty lãi ròng 61,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 106,85 tỷ đạt được trong năm 2011.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (AGR) báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012.

Theo đó, trong quý IV và cả năm 2012 doanh thu và lợi nhuận của AGR đều sụt mạnh giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng doanh thu trong quý Công ty đạt 170,51 tỷ đồng, bằng 75,93% so với quý IV/2011. Trong đó doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn và doanh thu khác chiếm tỷ trọng cao nhất khi đạt lần lượt 88,2 tỷ đồng và 73,63 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 4,83 tỷ đồng, giảm mạnh so với 8,55 tỷ đồng cùng kỳ. Còn lại là đến từ các mảng khác.

Giảm trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV Công ty đạt 2,13 tỷ đồng, giảm giảm 85,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2012 đạt 61,69 tỷ đồng, giảm 42,26% so với 2011.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012 của AGR


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược