AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

Kết quả kinh doanh năm 2012: AGR ước đạt 100 tỷ đồng lợi nhuận

Mảng kinh doanh vốn vẫn đống góp vai trò chủ chốt trong cơ cấu lợi nhuận của công ty.

Ông Hà Huy Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp ( AGR) cho biết, trong năm 2012, công ty ước đạt lợi nhuận 100 tỷ đồng, trong khi kế hoạch cả năm là 130 tỷ đồng.

Mảng kinh doanh vốn vẫn đống góp vai trò chủ chốt trong cơ cấu lợi nhuận của công ty. Tính đến hết 9 tháng đầu năm, AGR duy trì vị trí dẫn đầu thị trường về mảng kinh doanh vốn.

Lãnh đạo AGR cho biết, nghiệp vụ tự doanh trái phiếu của AGR duy trì được tính ổn định như các năm trước, bù đắp cho hoạt động tự doanh cổ phiếu của công ty không được thuận lợi trong vài năm gần đây. 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược