AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

Thay đổi nhân sự: AGR miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị

Theo đó, AGR sẽ bổ nhiệm 5 thành viên khác thay thế.

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGR) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Theo đó, AGR quyết định miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Kim Hậu, ông Lê Văn Minh, bà Vũ Thị Thúy Hà, ông Trần Anh Tuấn.

Đồng thời, AGR quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Phúc, ông Lê Văn Hùng, ông Lê Quốc Tuấn, bà Đặng Thị Thanh Hảo, ông Nguyễn Thanh Kỳ làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2014. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược