AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

Đại hội cổ đông 2012: AGR đặt mục tiêu 130 tỷ đồng lợi nhuận

Ngoài ra, cổ đông AGR thông qua việc thay đổi số lượng ủy viên HĐQT và ủy viên HĐQT sẽ không kiêm nhiệm trong Ban điều hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mã AGR) đã họp Đại hội cổ đông vào ngày 17/9.

Theo đó, cổ đông AGR thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng năm 2012. Tính tới hết tháng 7, AGR đã đạt 62 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Theo ông Hà Huy Toán, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc AGR, hiện tại nghiệp vụ chính và mang lại nguồn thu chính cho AGR là kinh doanh vốn và kinh doanh trái phiếu. Công ty chưa chú trọng đến hai nghiệp vụ là môi giới và tự doanh.

Ngoài ra, Đại hội cổ đông AGR đã thông qua việc thay đổi số lượng ủy viên HĐQT theo hướng các thành viên HĐQT sẽ không kiêm nhiệm trong Ban điều hành. Trước hết, Chủ tịch HĐQT Hà Huy Toàn sẽ chỉ kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty tối đa không quá 5 tháng, kể từ ngày 17/9.

Đại hội cổ đông cũng miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 5 thành viên. Trong đó, 4 thành viên do Ngân hàng mẹ Agribank chỉ định và ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam. 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược