ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Niêm yết bổ sung: ACB - Được chấp thuận niên yết bổ sung 391.324 cổ phiếu

Chấp thuận được niêm yết bổ sung 391.324 cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên đợt 2 (2009-2011)

-       Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu

-       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-       Mã chứng khoán: ACB

-       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-       Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 391.324 cổ phiếu (Ba trăm chín mốt nghìn ba trăm hai mươi tư cổ phiếu)

-       Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 3.913.240.000 đồng (Ba tỷ chín trăm mười ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,5 -0,3 (-0,7%) 2,67,0
HSX97.321,3 +97.288,3 (295.260,5%) 2,20,0
HSX681.247,0 +681.217,6 (2.313.132,7%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.680,1 (119.865,2%) 2,36,9
HSX35.389,9 +35.349,3 (87.174,6%) 2,10,0
HSX194.642,2 +194.611,9 (642.283,6%) 3,24,3
HNX7,6 -0,8 (-9,5%) 0,415,0
HNX9,9 -0,1 (-1,0%) -2,0-3,3
HSX345.047,2 +345.034,4 (2.706.152,3%) 2,49,5
HSX831.652,4 +831.595,9 (1.471.851,2%) 1,817,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược