ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Kết quả kinh doanh: ACB hợp nhất lỗ 158 tỷ đồng trong quý 4/2012

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2012 bị lỗ 215.386 triệu đồng, nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng bị lỗ 612.408 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012 hợp nhất.

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 4 đạt 1.594,3 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2012 thu nhập lãi thuần tăng 4,4% lên 6.897,7 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý 4 đạt 164,5 tỷ đồng, giảm 45,6% và năm 2012 cũng giảm 15% xuống còn 702 tỷ.

Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối của ACB lỗ 612 tỷ đồng và con số lỗ cả năm 2012 lên tới 1.863 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, hoạt động này có lãi 26 tỷ nhưng cả năm 2011 vẫn lỗ 162 tỷ.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ACB trong quý 3 cũng lỗ 211 tỷ đồng và cả năm là 214 tỷ đồng.

Các hoạt động khác của ACB mang lại 24 tỷ đồng, nâng thu nhập cả năm 2012 lên 98 tỷ đồng.

Trongnăm 2012, ACB phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 487,5 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, riêng quý 4 năm nay Ngân hàng lợi nhuận trước thuế âm 215,4 tỷ đồng, trong khi quý 4/2011 lãi tới 1.638 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2012 lợi nhuận trước thuế giảm 71,4% còn 1.202 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng quý 4 âm 158,5 tỷ đồng tỷ đồng và cả năm đạt 928,3 tỷ đồng, chỉ bằng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của ACB, kết quả kinh doanh quý 4 năm 2012 bị lỗ 215.386 triệu đồng, nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng bị lỗ 612.408 triệu đồng.

Theo thông tư 12/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2012, tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi tổ chức tín dụng không đủ vàng để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt vào ngày 25/11/2012. Mức độ ảnh hưởng của Ngân hàng trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhằm tuân thủ với Thông tư trên dẫn đến khoản lỗ 612.408 triệu đồng trong quý.

Tính đến thời điểm 30/9, ACB có tổng tài sản là 214.254 tỷ đồng, giảm 66.765 tỷ tương đương 23,8% so với thời điểm cuối năm 2011. Tổng nợ phải trả giảm 25,2% xuống 201.256 tỷ đồng.

ACB đến hết quý 4 có lượng tiền gửi tại NHNN là 5.554 tỷ, tăng 9% so với cuối năm 2011; tiền gửi và cho vay các TCTD khác giảm từ 81.274 tỷ xuống còn 21.986 tỷ đồng.
 

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược