ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Chủ tịch Trần Hùng Huy: ACB ước đạt 1.200 tỷ đồng lợi nhuận năm 2012

Theo Chủ tịch HĐQT ACB, số dư nợ các công ty của ông Nguyễn Đức Kiên tại ACB khoảng 7.000 tỷ đồng và đều có tài sản đảm bảo, có kiểm toán.

Sáng 26/12, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu  ACB tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Hùng Huy cho biết, lợi nhuận năm 2012 của ngân hàng ước đạt 1.200 tỷ đồng, chỉ số an toàn vốn đạt 11%, cao hơn so với mức 9% của cuối năm 2011. ACB hiện không còn nhu cầu tăng vốn và sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 hủy bỏ kế hoạch này.

Liên quan đến những biến cổ vào tháng 8/2012, ông Huy cho biết, tổng tài sản của ngân hàng giảm 30%, kết quả kinh doanh lần đầu tiên lỗ sau khi đóng trạng thái kinh doanh vàng.

Theo ông Huy, số dư nợ các công ty của ông Nguyễn Đức Kiên tại ACB khoảng 7.000 tỷ đồng và đều có tài sản đảm bảo, có kiểm toán.

Mục tiêu trước mắt của ACB là bảo toàn và tránh những sự cố tương tự có thể xảy ra.


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược