ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Ngân hàng ACB: 26/12 tổ chức ĐHCĐ bất thường

Địa điểm: Khách sạn Sherraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Q1, Tp.HCM

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể:

Thời gian: 8h30 ngày 26/12/2012

Địa điểm: Khách sạn Sherraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Q1, Tp.HCM

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,5 -0,3 (-0,7%) 2,67,0
HSX97.321,3 +97.288,3 (295.260,5%) 2,20,0
HSX681.247,0 +681.217,6 (2.313.132,7%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.680,1 (119.865,2%) 2,36,9
HSX35.389,9 +35.349,3 (87.174,6%) 2,10,0
HSX194.642,2 +194.611,9 (642.283,6%) 3,24,3
HNX7,6 -0,8 (-9,5%) 0,415,0
HNX9,9 -0,1 (-1,0%) -2,0-3,3
HSX345.047,2 +345.034,4 (2.706.152,3%) 2,49,5
HSX831.652,4 +831.595,9 (1.471.851,2%) 1,817,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược