ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: ACB sẽ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT

Trong tháng 9/2012, 3 thành viên HĐQT của ACB đã từ nhiệm và sau đó bị khởi tố do liên quan tới việc làm thất thoát hơn 718 tỷ đồng của ACB.

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ( ACB) công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông về bổ sung thành viên Hội đồng quản trị từ 26/10 đến 25/11.

Theo đó, cổ đông đại diện cho gần 66,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của ACB thông qua việc bầu bổ sung 4 thành viên vào Hội đồng quản trị ACB nhiệm kì 2008-2012.

Vào tháng 9/2012, 3 thành viên Hội đồng quản trị ACB là ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang đã xin từ nhiệm. 3 người này sau đó bị khởi tố với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (điều 165 BLHS). 3 cá nhân này liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam, gây thiệt hại cho ACB hơn 718 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị của ACB hiện còn lại 9 thành viên với ông Trần Hùng Huy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 


Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược