ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

BCTC kiểm toán năm 2012: Sau kiểm toán lợi nhuận của ABT giảm trên 10,7 tỷ đồng

CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) giải trình nguyên nhân lợi nhuận trước thuế năm 2012 sau kiểm toán giảm 10,7% so với trước kiểm toán.

 

ABT cho biết, nguyên nhân giảm là do 3 khoản mục chi phí phát sinh tại thời điểm kiểm toán gồm:

Trích lập dự phòng chi phí nuôi cá tại các trại nuôi là 10,54 tỷ đồng;

Trích lập dự phòng nợ khó đòi phải thu là 40 triệu đồng;

Phân bổ chi phí đào ao và lắp đặt cống thoát nước cho các ao nuôi cá là 116,4 triệu đồng.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược