ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Giao dịch nội bộ: ABT – Thành viên BKS đăng ký bán 2.430 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu bà Võ Thị Thùy Nga – Thành viên BKS của ABT nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 8.910 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Thúy Nga

Mã chứng khoán: ABT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 11.340 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.340 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.910 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/3/2013 đến ngày 2/4/2013.

xt-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px'>Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

 

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Anh

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.886 CP

Số lượng CP đã bán: 3.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.886 cp

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/2/2013 đến ngày 15/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,6 (68.485,2%) 2,88,8
HSX17.695,2 +17.651,8 (40.719,3%) 8,94,7
HSX212.337,0 +212.304,0 (643.345,4%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,2 (951.229,9%) 2,38,5
HSX690.094,4 +690.064,0 (2.269.947,3%) 1,08,4
HSX460.062,8 +460.052,2 (4.340.115,3%) 0,712,2
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 2,72,6
HNX3,3 +0,1 (3,1%) 1,12,9
UPCOM0,7 +0,1 (16,7%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược