ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Giao dịch nội bộ: ABT – Thành viên BKS đăng ký bán 2.430 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu bà Võ Thị Thùy Nga – Thành viên BKS của ABT nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 8.910 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Thúy Nga

Mã chứng khoán: ABT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 11.340 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.340 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.910 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/3/2013 đến ngày 2/4/2013.

xt-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px'>Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

 

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Anh

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.886 CP

Số lượng CP đã bán: 3.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.886 cp

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/2/2013 đến ngày 15/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược