ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: ABT – PAN đã mua gần 900.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu PAN nắm giữ tại ABT tăng lên trên 2,74 triệu tương ứng 24,9% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  CTCP Xuyên Thái Bình (PAN)

Mã chứng khoán: ABT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.862.592 CP, tỷ lệ 16,92%

Số lượng CP đã mua: 878.200 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.740.792 CP, tỷ lệ 24,9%

Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Ngày thay đổi 15/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,9 +17.682,6 (143.760,6%) 2,88,8
HSX88.474,0 +88.431,0 (205.653,6%) 8,94,7
HSX743.178,6 +743.145,5 (2.245.152,5%) 1,68,0
HSX4,9 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX17.695,0 +17.665,7 (60.292,6%) 1,08,4
HSX88.473,7 +88.463,7 (884.637,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược