ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Giao dịch cổ đông: ABT - Kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Nghĩa

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Nghĩa

- Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.362.592 cổ phiếu (12,379%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.362.592 cổ phiếu.

- Số lượng, Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 Cổ phiếu (0%)

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 07/03/2013 đến ngày 07/03/2013.

Xem thông báo chi tiết


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược