ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: ABT - SSIMF đã bán 187.600 CP

Do biến động giá của thị trường nên Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF) đã không bán hết 200.000 CP như đã đăng ký.

 • Mã chứng khoán: ABT
 • Tên người thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 734.660 CP, tỷ lệ 6,67%
 • Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng
 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Phó Tổng Giám đốc
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
 • Số lượng CP đã bán: 187.600 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 547.060 CP, tỷ lệ 4,97%
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/12/2012 đến ngày 23/1/2013
 • Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp

Cùng ngày, quỹ khác của SSI là Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo đã bán 211.830 CP trong tổng số 250.000 CP đăng ký giao dịch.

 • Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
 • Mã chứng khoán: ABT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.411.070 CP, tỷ lệ 21,9%
 • Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng
 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Phó Tổng Giám đốc
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 250.000 CP
 • Số lượng CP đã bán: 211.830 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.161.070 CP, tỷ lệ 19,63%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/12/2012 đến ngày 23/1/2013
 • Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp

Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược